Naar boven     Home     Foto Home    


De oplevering van de tunnel in 4 fasen

De planning en fasen van oplevering liggen redelijk vast. De data nog niet, die zijn afhankelijk van het weer. Bij een zware winter kan de oplevering iets opschuiven. Voorlopig wordt half april tot half mei 2020 aangehouden.
De tunnel wordt niet zomaar in een keer opgeleverd. Dat kan niet omdat de kruizing met de Gooise weg nog via de oude, tijdelijke weg loopt en er nog een heel nieuwe "Ovonde" moet worden gebouwd. Nu ligt de kruizing 3 meter boven het tunnelvlak en uiteindelijk moet de ovonde op het niveau van het tunneldak komen. Bij iedere fase wordt er een tijdelijke verbinding aangelegd en aan de kruizing gewerkt. Tussen de fasen zit dan ook steeds een periode van 6 tot 8 weken, ook weer afhankelijk van de omstandigheden.

Eind 2020 is de gehele tunnel, op de spitsstrook na, opgeleverd en kan een begin worden gemaakt met de afbraak van de oude weg en de aanleg van het park. De spitsstrook wordt pas in 2026 opgeleverd als de A9 bij Amstelveen is afgebouwd.De eerste fase:

De tunnelbuizen met het verkeer komende vanaf de A1/Amersfoort/Almere worden opengesteld. Er is één restrictie, verkeer kan niet gebruik maken van de afslag Gooise weg. Wilt u naar de centrale Bijlmer, H-buurt en K-buurt en Gaasperdam dan moet u een afslag eerder nemen. Verkeer komende van Gaasperdam moet een raar lusje maken over de Karspeldreef. De verkeerslichten worden aangepast om de doorgang wat vlotter te laten verlopen. Dit is een tijdelijke situatie voor ongeveer 8 weken.
In feite is dit een onlogische verbinding. Komende van Gaasperdam en zelfs van de zuidelijke buurten van de Bijlmer is de route langs het AMC naar de A2 en de A9 de meest logische.

Let op: rechts aanhouden betekent dat u kiest voor een afslag, doorgaand verkeer is onmogelijk. Het verkeer van de A2 naar de A1 en verder maakt nog steeds gebruik van de oude tijdelijke weg.De tweede fase:

De afslag Gooiseweg wordt geopend. Afslag naar de A2/Utrecht is nog niet mogelijk en moet via de Karspeldreef.De derde fase:

Als u de tijdsplanning van de oplevering hebt gevolgd, dan zitten we nu in de zomervakantietijd. Dat moet ook wel want de meest ingrijpende periode met stremmingen is nu aangebroken. Het noordelijke deel van de ovonde is klaar, het verkeer komende van de A2 gaat nu via de tunnel. Afslaand verkeer wordt via een tijdelijke weg via de oude weg omgeleidt. Doorgaand verkeer Gooise weg is onmogelijk in verband met de afbouw van het kunstwerk. Geen nood, brandweer en nooddiensten kunnen er wel door. Verkeerde afslag genomen, ook geen nood alles komt uiteindelijk op de snelweg richting Amersfoort en Almere.De vierde fase:

Alles is nu klaar, behalve de wisselstrook. De ovonde is klaar en waar je ook vandaan komt alle op- en afritten worden (bijna) hetzelfde als bij de oude Gaasperdammerweg, De tunnel is een feit.
Er is één klein verschil met de oude situatie, Als je komende vanaf de A1 rechts aanhoudt, dan MOET je ergens afslaan en kun je niet doorrijden naar de A2. Andersom, komende vanaf de A2 is die restrictie er niet.

De vijfde fase:

De oude weg, de viaducten, de op- en afritten enz. enz. kunnen worden verwijderd, Het park, sorry, de twee, niet met elkaar verbonden plantsoenen kunnen worden aangelegd.

De twee plantsoenen op het dak van de tunnel zijn niet met elkaar verbonden en hebben ieder ook een kruizende verkeersweg. In het westen de Huntumdreef/Meerkerkdreef en in het oosten de Kromwijkdreef. Rijkswaterstaat en IXAS leveren een groter groengebied op dan het dak, ook de aanliggende terreinen worden beplant en als parkachtig gebied opgeleverd. De gemeente zal deze gebieden echter te zijner tijd gebruiken voor woningbouw. Op het dak en de taluds mag echter niets gebouwd worden.


Naar boven     Home     Foto Home